pharmasgm@gmail.com

Engg. Logo

Sant Gajanan Maharaj Rural Pharmacy College(D.Pharm), Mahagaon

Tal- Gadhinglaj Dist- Kolhapur 416503

SANT GAJANAN MAHARAJ RURAL PHARMACY COLLEGE, MAHAGAON LIST OF PLACED STUDENT 2018-19

STUDENT PLACED FOR HOSPITAL PHARMACIST – MANIPAL HOSPITAL GOA

Sr.No Name of student
1 LUGADE VIJAY SHRIKANT
2 KOTHEKAR DATT BHIMRAO
3 SURYAWANSHI VISHNU S
4 TAYSHETE RANI MARUTI
5 KUMBHAR JAYASHRI BALU
6 BHOSALE SHARVARI SAKHARU

STUDENT GOING FOR HIGHER EDUCATION

Sr.No Name of student
1 NAGARAJI MUNIR SHABBIR
2 KAMBLE RAJNANDINI MILIND
3 NAREWADI SNEHA MOHAN
4 PATTANKUDI LAXMI KASHINATH
5 SHAIKH MOHMAD ASIM IMAM

STUDENT GOING FOR HIGHER EDUCATION

Sr.No Name of student Name of College
1 MANGALE PRALHAD EKNATH Sant Gajanan Maharaj College of Pharmacy Mahagaon
2 LAKHE KUNAL VIJAY Sant Gajanan Maharaj College of Pharmacy Mahagaon
3 KAMBLE SOMNATH SHIVAJI Sant Gajanan Maharaj College of Pharmacy Mahagaon
4 HONGEKAR VIKAS ISHWAR Sant Gajanan Maharaj College of Pharmacy Mahagaon
5 PAWAR ANNASAHEB AUDUMBAR Sant Gajanan Maharaj College of Pharmacy Mahagaon
6 BHOPALE JYOTI VILAS Sant Gajanan Maharaj College of Pharmacy Mahagaon
7 KAMBLE RUPALI RAMESH Sant Gajanan Maharaj College of Pharmacy Mahagaon
8 PATIL MAYURI RAMA YRPC NESARI
9 YEJARE RENUKA MAHADEV YRPC NESARI
10 KUMBHAR DHANSHREE RAJENDRA YRPC NESARI
11 DHEKALE PRANAV BALVANT YRPC NESARI
12 VARE VISHAL ANNASAHEB Appasaheb biranale college of pharmacy Sangali
13 SUTAR SUSHANT RAGHUNATH Appasaheb biranale college of pharmacy Sangali

STUDENTS WORKING AS PHARMACIST IN MEDICAL STORE

Sr.No Name of student Name of College
1 RAWOOL POOJA SHRIDHAR SAWANTWADI
2 NALAGE NUTAN JOTIRAM KADGAON